[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

פרויקטים

 
מזמין : עמותה "ארץ ללא בדל"

אירוע: חלוקת מאפרות אישיות ברחבי תל אביב.

מטרות ודרכי ביצוע: 10 דיילות קד"מ מצודדות של חברת "ביזנס קלאס דיילות" , מתפרסות במהלך כל סוף השבוע במקומות הבילוי ברחבי תל אביב וחופי ים, במסגרת פרויקט של עמותת "ארץ ללא בדל".
על כל דיילת תלוי תיק מלא במאפרות עם מיתוג ותמונה של ארץ ללא בדל.
הן ניגשות למעשנים ומציעות להם להשתמש במאפרה האישית בגדי שלא נלכלך ולא נזרוק בדלי סיגריות על הרצפה.
כמו כן, במהלך הפעילות, הדיילות אספו תרומות לעמותה לצורך פעילויות
קד"מ עתידיים.

תוצאה: שיתופי פעלה מדהימים עם עיריית תל אביב, תרומות רבות מגופים ציבוריים, כמו כן תרומה מאוד גדולה מחברת "פיליף מוריס" העולמית.
הברת מסר יותר מ-100,000 אלף יש.
חלוקת יותר מ-20,000 מאפרות תוך חודש ימים.
חזרה לפרוייקטים
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]