s
 

פרויקטים

 
מזמין: "Imperial Tobacco"

אירוע: קידום מכירות של סיגריות "דווידוף" בנקודות מכירה בפריסה ארצית. פעילות בטווח של חצי שנה, 4 ימים בכל שבוע, 20 נקודות בכל יום.

מטרות ודרכי ביצוע: הצבת דיילות ממותגות בנקודות מכירה בפריסה ארצית ( מבאר שבע עד חיפה) . הדיילות מציעות ללקוחות של חברות מתחרות לקנות מותג של "דווידוף" במחיר מלא ולקבל חפיסה נוספת תמורת 1 ₪,וכל זה במקום שיקנו את המותג המתחרה.

תוצאה:
  • במהלך הפעילות עלייה במכירות בין 200-300% כל יום בכל נקודת מכירה.
  • עליה של 2% במחזור המכירות, חודשים אחרי הפעילות.
חזרה לפרוייקטים